Nagyvállalati megoldások

Nagyvállalati rendszereinket a legfontosabb üzleti területekre egyedi igények alapján alakítjuk ki, egy-egy személyre szabott fejlesztési projekt keretein belül.

Dokumentum menedzsment, ügyfélkapcsolat menedzsment, vállalati folyamat kezelés, jutalék kalkuláció, multi projekt menedzsment ...

Header man

Előfizetői és terjesztési rendszerElőfizetői és terjesztési rendszer

Előfizetői és terjesztési rendszer megoldásunk hatékonyan és rugalmasan kezeli előfizetői adatait és azzal kapcsolatos intézkedéseket. A rendszer az adatokat egységes adatbázisban, de cégcsoporton belüli lapkiadó cégekre szegmentáltan kezeli.

 

A napi üzleti folyamatok és az adatok karbantartása koncepcionálisan támogatott, ami azok intuitív kezelését teszi lehetővé. A rendszerben megvalósított export és import folyamatokon keresztül a vállalati rendszerbe illesztése biztosítható, így szervesen és integráltan támogatja a napi üzleti tevékenységét.

Egységes adatbázis: Az ügyféladatokat egy egységes adatbázisban kezeli a rendszer. Az adatok a cégcsoporthoz tartozó lapkiadó cégek szerint szegmentáltak, attól függetlenül, hogy valamely ügyfél hány vagy hányféle lapot rendel.

Előfizetői és ügyfél adatok egységes nyilvántartása: A rendszerben az ügyfélnek nem csak a szállítási, számlázási címe kerül nyilvántartásra, hanem egységes keretben az ideiglenes címei is.

Teljes ügyféltörténet kezelés: A megrendelők és megrendelések teljes élettörténetének lekezelése: a megrendelés feladásától, a számlázáson át, az esetleges reklamációk lekezeléséig.

Cégcsoport szintű, hierarchikus jogosultsági rendszer. A jogosultsági rendszer csak a jogosultságnak megfelelő funkcióhoz engedi hozzáférni a felhasználót. A jogosultságok cég, illetve cégcsoport szinten is beállíthatók.

Előfizetők kezelése

 • Ügyfél törzsadatok kezelése: Az ügyfelekre vonatkozó név, cím, lakhely, számlázási cím, korábbi lakhelyek stb. tárolása, módosítása, visszakeresése.

 • Ügyfél ideiglenes adataink kezelése: A megrendelésekhez kapcsolódó ideiglenes címek kezelése.

 • Ügyfél lista: Az ügyfelek listázása tetszőleges paraméter-kombinációk alapján.

 • Ügyfél összevonás: Az adatbázisban valamilyen oknál fogva lévő duplikátumok kiszűrése, ügyfelek összevonása, hogy egy ügyfélhez kapcsolódóan tárolódjanak el az adatok.

Alapadatok kezelése

 • Termékek kezelése: A termékek alapadatainak kezelése: termékkód, név, ár, további adatok.

 • Akciók kezelése: Az egyes termékekre vonatkozó akciók alapadatainak kezelése: akciókód, megnevezés, termék, időtartam stb.

 • Mellékletek: Az egyes termékekhez tartozó mellékletek hozzárendelése

Megrendelések kezelése

 • Megrendelések felvitele: a megrendelés alapadatainak (megrendelő, termék, példányszám, utolsó előfizetett időszak, kezdő- és végdátumok stb.) megadása és módosítása.

 • Megrendelések listázása: keresés a megrendelések között tetszőleges paraméter-kombinációk alapján.

 • Csoportos rendelésgenerálás lehetősége: szűrési feltételeknek megfelelő rendelések együttes feladása (pl. rendelésmegújítás).

Terjesztési támogatás

 • Terjesztési adatok átadása: terjesztési adatok a terjesztést végző cégnek történő átadása.

 • MATESZ adatok: adatok átadása a MATESZ felé.

Pénzügyi modul

 • Számlázás: a megrendelésekhez kapcsolódó számlák (előlegszámlák, számlák, helyesbítő-számlák, sztornó számlák) kiállítása, számlaadatok kezelése, nyomtatása.

 • Befizetés import: a megrendelők által befizetett összegek importálás külső fájlból (pl. pénzügyi rendszerből).

 • Számla lista: a rendszerben kiállított számlákra keresés tetszőleges paraméter alapján.

 • Egyedi befizetések kézi felvitele: kézi befizetés lehetőség az egyedi (pl. kiadónál történt) befizetések felvitelére.

 • Befizetés lista: a rendszerbe felvitt befizetésekre keresés tetszőleges paraméter alapján.

 • ERP rendszer export: a rendszerben kiállított számlák adatainak exportálása a pénzügyi rendszer felé.

 • Csoportos beszedés import: banki rendszerből jövő befizetések importálása.

 • Folyószámla lista: minden egyes partnerhez lehet folyószámlát rendelni, amiben az éppen aktuális egyenlegét lehet nyomon követni.

Ügyfélszolgálat

 • Azonosítás: olyan egységes kódrendszer kialakítása, amely alkalmas ügyfélkártya, vonalkód, pontrendszer megvalósítására is.

 • Bejelentés, reklamáció felvitel: az ügyfélszolgálatosok munkáját támogató képernyő, amelyen gyorsan visszakereshető a reklamáló ügyfél.

 • Reklamációk keresése, nyomon követése: a felvitt reklamációk közötti keresést tesz lehetővé, hogy lehessen látni, milyen módon került a reklamáció kezelésre.

Marketing akciók kezelése

 • Kiadói marketing akciók kezelése: a különböző marketing akciók alapadatainak nyilvántartása.

 • Eredményesség-nyilvántartás: a marketing akciók visszakövetésének támogatása, a reakciók eredményeinek felvitelével és lekereséssel.

 • Elemzés, kutatás: a marketing akciók eredményességének vizsgálatát segítő funkció, az akciók között válogathatunk paraméterek alapján.

Adminisztráció

 • Törzsadatok kezelése: a törzsadatok kezelése segítségével lehet paraméterezni a rendszer működését, itt lehet megadni a különböző combobox tartalmakat (pl. fizetési módok, cégtípusok, ajándék típusok, szerepkörök stb.).

 • Rendszerjogosultságok kezelése: a cégcsoportba tartozó cégek, illetve a felhasználói körök jogosultsági beállításainak kezelése.

 • Felhasználók kezelése: a rendszer felhasználóinak felvitele, szerepkörök hozzárendelése.

 • Rendszernapló: a felhasználók által a rendszerben végrehajtott műveletek naplózása, visszakeresése.

 

Referencia rendszerek: HVG Kiadó Zrt., Népszabadság Zrt.