Nagyvállalati megoldások

Nagyvállalati rendszereinket a legfontosabb üzleti területekre egyedi igények alapján alakítjuk ki, egy-egy személyre szabott fejlesztési projekt keretein belül.

Dokumentum menedzsment, ügyfélkapcsolat menedzsment, vállalati folyamat kezelés, jutalék kalkuláció, multi projekt menedzsment ...

Header man

MiBio Enterprise - CASA megoldásMiBio Enterprise - CASA megoldás

A MiBio a spermiumok minőségének egy egyszerű és gyors mennyiségi értékelését teszi lehetővé, ezért megbízható előrejelzést biztosít a spermiumok termékenyítő képességére vonatkozóan.

Fajspecifikus spermium elemzés, megbízható mérések

Egyedi, fajspecifikus tudásbázis és referenciatár

Öntanuló rendszerünk segítségével minden laboratórium maga alakíthatja ki saját fajspecifikus spermium elemző rendszerét. A kutatók és kutatóintézetek közötti tudásbázis és referencia-érték megosztását támogató MiBio Tudásbázis Piac lehetőséget biztosít egy-egy minta akár több referenciaérték mentén történő vizsgálatára, vagy a morfológiai elemzések több tudásbázis alapján történő elvégzésére.

Iteratív elemzési módszertan a nagyobb megbízhatóságú vizsgálati elemzésekhez

Alkalmazott elemzési módszertanunk nagyobb elemszámú mintán elvégzett statisztikailag magasabb megbízhatóságot garantáló vizsgálatokat eredményez.

Automatizált diagnózis készítés, az elemzést megkönnyítő származtatott statisztikai mutatókkal

A diagnózisok készítése teljesen automatikusan, az előre beállított sablonok alapján történik. A vizsgált alapmutatókon túl a diagnózisban lehetőség van származtatott mutatók (átlag, szórás, medián, módusz, átlagos abszolút eltérés, átlagos négyzetes eltérés, átlagos minimális eltérés) , grafikon alapú értékelések bemutatására is.

A kutatási eredmények megbízható, azonnali visszakeresést lehetővé tevő tárolása

A vizsgálatok eredményeinek rögzítése adatbázisban történik, lehetővé téve ezzel, hogy a későbbiekben bármikor előkeressük a korábban végzett vizsgálathoz kapcsolódó összes adatot.

Eredmények egységesített dokumentálása

Az elkészített vizsgálati jelentések automatikusan - a hozzájuk tartozó vizsgálathoz kapcsolódva - kerülnek tárolásra. Az eredmények megtekintése szükség esetén felhasználói szerepkörhöz köthető.

Tudásbázisok letanítása

Nagyobb intézeteknél egy időben akár több különböző tudásbázis használata is szükséges lehet. Ezeknek a gyors és hatékony letanításához kiterjesztett támogatást nyújtunk ügyfeleinknek.

Egymástól függetlenül dolgozó alkalmazottai, laboratóriumai számára biztosítjuk a létrehozott vagy vásárolt tudásbázisok közös használatának lehetőségét. Igény esetén mód van a tudásbázisok korlátozott, jogosultsághoz kötött használatára is.

Egyedi vizsgálatok elvégzése, speciális tudásbázisok használatával

A megfelelő tudásbázisok betanítását követően megoldásunk alkalmas más sejtelemzés alapú kutatások (pl. petesejt megtermékenyülés vizsgálatok) hatékony támogatására is. A tudásbázisok kialakítása a konkrét vizsgálati probléma megismerését követően egyedileg történik.

Donor adatbázisok integrálása más külső rendszerekkel - folyamatos frissítéssel

A rendszerben nyilvántartott donor adatbázis az egyedi igényeknek megfelelően más külső (laboratóriumi) rendszerekkel integrálható. Az integráció során a folyamatos (heti, napi, óránként) adatfrissítés révén biztosítható az adatok összhangja.

Vizsgálati eredmények időszakos és/vagy területi alapon való összevetése

 A hosszabb lefolyású, több helyszínen folyó kutatásokhoz kapcsolódó vizsgálatok eredményeit akár az idő, akár a terület dimenziója mentén is lehetőség van összevetni, ezáltal nyomon követhetővé válnak a vizsgálati időszak alatt tapasztalható változások, kirajzolódhatnak az egyes földrajzi területekre jellemző sajátosságok.

Egyedi mutatószámok és statisztikák beépítése a rendszerbe

Kérésre a rendelkezésre álló mutatószámok és statisztikai mutatók további egyedi, fajspecifikusan vizsgálandó, vagy számítandó vizsgálati dimenziókkal bővíthetők.

Vizsgálati jelentésekhez kapcsolódó jóváhagyások

Az elvégzett vizsgálatok jelentéseihez igény esetén egyedi jóváhagyási workflow kapcsolására van lehetőség. A jóváhagyás során az előkészített jelentést akár több munkatárs által is értékelésre kerülhet.

További jellemzők:

 • egy minta többszöri vizsgálata

 • elemzések statisztikái

 • videó- és képfájlok tárolása

 • fajfüggetlen elemzések

 • fajspecifikus tudásbázsiok

 • automatizált életképesség-vizsgálat

 • mikroszkóp választási lehetőség

 • videó alapú életképesség-vizsgálatok

 • morfológiai vizsgálatok saját tudásbázisok használatával

 • automatizált DNS fragmentáció vizsgálat

 • spermiogram nyomtatása egyedi sablonok alapján

 • páciens adatainak tárolása

 • dokumentálási funkciók

 • többnyelvű felhasználói felület

 • adatexport (Ms Excel)

Egyedi számítógéppel támogatott spermium elemző megoldásunkat elsősorban olyan, akár több telephellyel (laboratóriummal) rendelkező intézeteknek ajánljuk, ahol:

 1. egy több felhasználós, összetett hozzáférési és jogosultsági rendszert biztosító megoldásra van szükség,

 2. ahol a több fajon végzett nagyszámú és rendszeres vizsgálatok strukturált, adatbázis alapú tárolása nélkülözhetetlen,

 3. az intézetnek és különböző alegységeinek szigorú minőségbiztosítási és dokumentálási követelményeknek kell eleget tenni,

 4. a különböző egységek egységesített munkavégzése, központi koordinálása indokolttá teszi egy közös, szerver alapú megoldás implementálását.

Felhasználási területek:

 1. Humán gyógyszer előzetes vizsgálat

 2. Növényvédőszer előzetes vizsgálat

 3. Környezeti hatásvizsgálat

 4. Szaporítóképesség vizsgálat

MiBio rendszerünk egyaránt alkalmas a nehézfémek spermium minőségre gyakorolt hatásának mérésére, a legalkalmasabb tenyészállomány kiválasztására, a spermiumfagyasztás és -tárolás hatékonyságának növelésére, valamint a megtermékenyítési feltételek optimalizálására.

Projekt lehetőségek

Egyedi projektek keretében többek között az alábbi területeken hasznosítható megoldásunk:

 • Citosztatikumok élettani hatásainak vizsgálata a szennyvíztisztítás ilyen irányú fejlesztése érdekében, mind a kórházi mind a kommunális tisztítás esetében

 • Szennyvíztisztító üzemek környezetvédelmi fejlesztési hatékonyságának mérése biológiai indikátorok használatával

 • Különböző növényvédőszerek és műtrágyák környezetre gyakorolt hatásának elemzése

A különböző környezetvédelmi és -megőrzési célú projektek esetében egyetemekkel, kutatóintézetekkel valamint a vállalati szféra érintett tagjaival együttműködve veszünk részt, a projektek finanszírozására akár pályázati forrásból is történhet.

A MiBio projektben állandó szakmai partnerünk a Szent István Egyetem Halgazdálkodási tanszéke.

További információkért látogasson el megoldásunk weboldalára: www.mibio.org