Ugrás a tartalomra

Ügyfélkapcsolat menedzsment megoldások (CRM)

CRM

Ügyfélkapcsolat menedzsment megoldások (CRM)

Vállalati CRM megoldásaink teljes körűen lefedik a nagyvállalatok egységes ügyféltörzs, ügyféltörténet, kontakt menedzsment, kampány menedzsment valamint kollaboratív és analitikus igényeit. A projektek során a kialakítandó rendszer architektúráját a vállalat meglévő alaprendszereihez igazítottan alakítjuk ki. Egy-egy projekt keretében szállíthatunk teljes megoldást, vagy egyedi részmegoldásokat is.

Ügyfeleink igényeinek megismerése és elemzése után javaslunk megvalósítási alternatívákat, melyek mind a szoftver termékek, mind pedig a kialakítandó architektúra tekintetében egyediek lehetnek.

Az CRM projektekben használt termékek

 • TriCrm enterprise (TriCrm Professional customer relationship management)

 • TriCrm standard (TriCrm Easy sales force automation)

CRM projektek területei:

 • Sales force automation (SFA)

 • Marketing kampány menedzsment

 • Analitikus igények, Business Intelligence (BI)

 • Call Center integráció

Aktivitások kezelése

CRM megoldásaink alapegysége az aktivitás, mely üzleti szempontból tekinthető marketing vagy kereskedelmi eseménynek, történésnek. Az aktivitásokhoz tartozó rekordok szinte bármely CRM objektumhoz kapcsolhatók, ami egy akciót von maga után. Alapesetben minden aktivitás az alábbi fő paraméterekkel írható le:

 • idő (tervezett ill. valós kezdő- és végdátumok, határidő),

 • költség (költségkeret, tervezett ill. valós költség),

 • erőforrás (bevételkeret, tervezett ill. valós bevétel),

 • az aktivitás célja és eredménye.

Az aktivitások mibenlétét a hozzájuk rendelt aktivitás kategóriák és típusok határozzák meg, melyek a vállalat egyedi igényeinek megfelelően határozhatók meg.

Az egyes aktivitásokhoz dokumentumok, vagy akár más jellegű tetszőleges fájlok (pl.. kép és/vagy hanganyagok)  kapcsolására is van lehetőség.

Marketing kampány menedzsment

A vállalat marketing tevékenységeinek tervezését, koordinálását és kiértékelését önálló kampánykezelő modul támogatja. A vállalat rendelkezésére álló saját vagy külső információk alapján elkészülő marketing stratégia CRM rendszereinkben marketing kampányok keretében valósul meg.

A különböző kampányok egyedi kampány tervekkel rendelkeznek, melyek tartalmazzák az alapinformációkon felül a kampány során megcélzott meglévő vagy potenciális ügyfelek csoportját, a kommunikációs során használni kívánt csatornákat és eszközöket valamint a kampányhoz rendelt költségkeretet.

Célcsoport képzés

A rendszerben rögzített meglévő és potenciális ügyfelek különböző kritériumok mentén szegmentálhatók, mikrocsoportokra bonthatók, majd ezt követően történhet az egyes szegmensek profiljának kialakítása. A kampányokkal megcélozni kívánt célcsoport(ok) ezen a szegmentáción alapulva egyedileg alakítható(k) ki. Kampányaink tervezésekor lehetőség van korábban használt célcsoportok azonos vagy némileg módosított formában történő felhasználására is.

Kampányvégrehajtás

A kampányok végrehajtása a hozzájuk rendelt csatornák függvényében - a megfelelő integrációk kialakítását követően - indítható akár közvetlen a rendszerből (DM kampányok, Call Center kampányok). A végrehajtás maga minden esetben a rendszeren kívül történik, az eredmények rögzítése azonban  - akár külső operatív rendszerek bevonásával, akár manuális adatbevitellel - a rendszerben valósul meg.

Eredmények kiértékelése

A kampányok eredményességének meghatározása a rögzített eredménytényezők utólagos kiértékelésével, különböző menedzsment riportok segítségével történik.

Kereskedelem menedzsment

A marketing területhez igen hasonlóan, a kereskedelmi munka során is egy előzetesen kialakított stratégiára építve kerülnek kialakításra az aktivitás tervek. Az ezekhez kapcsolódó aktivitások a kereskedelmi munkatársak munkalistájában jelennek meg végrehajtandó feladatként. A kereskedelmi munka értékelése a terv és tényadatok összevetésével, az erre a célra kialakított riportok és diagramok segítségével történik.

Lead menedzsment

Kereskedelmi munkatársai a hozzájuk tartozó kereskedelmi lehetőségeket egyedileg rögzíthetik a rendszerbe. A leadekhez tartozó különböző aktivitásokról, eseményekről a lead történet nyújt naprakész információt. A kereskedők saját kereskedelmi lehetőségeikre alapozva készíthetik el jövőre vonatkozó terveiket, előrejelzéseiket, melyek a későbbiekben a menedzsment által a tényadatok tükrében ellenőrizhetővé válnak.

A leadek és az azokhoz kapcsolódó aktivitások adatainak pontos rögzítése révén lehetővé válik a kereskedelmi szálak munkatársak közötti (időszakos vagy állandó) átadása, átvétele.

Ajánlat generálás

Megoldásunk egy beépített automatizált ajánlatgeneráló funkció hatékonyan képes támogatni a kereskedelem napi, operatív feladatait. Az előre definiált ajánlati sablonok megfelelő információkkal történő feltöltését követően az ajánlatok közvetlenül, magából a rendszerből generálhatók.

 

CRM projektekben megvalósításra kerülő további funkciók:

 • Egységes ügyféltörzs kialakítása

 • Vásárolható ügyféladatok betöltésének lehetősége

 • Egységes ügyféltörténet

 • Ügyfél kontaktus kezelés

 • Naptár funkciók

 • E-mail alapú figyelmeztetés küldés

 • Közösségi oldalak információinak automatikus gyűjtése

 

Technológiai előnyök

Alkalmazásaink többféle módon képesek kommunikálni külső rendszerekkel: szabványos web service interfészen keresztül, XML/JSON alapú HTTP/HTTPS kéréseken keresztül, XLS/CSV adatfájlok importján/exportján keresztül, iktató/betöltő csatornák révén A rendszerek valamennyi funkciója hozzáférhető XML/JSON alapú HTTP/HTTPS kérések segítségével, ezt tipikusan a felhasználói kliensekkel történő kommunikációjára használja a rendszer. Az adatkommunikáció biztonságos csatornákon történő megvalósítása natívan támogatott.
Rendszereink tervezése és kialakítása során minden esetben törekszünk a felhasználói felület lehető legergonomikusabb kialakítására, a képernyők és funkciók felhasználói munkafolyamatokhoz való illesztésére.
Megoldásaink beépített testreszabási funkcióinak köszönhetően a bevezetést követően számos paraméterezési, módosítási lehetőség áll a rendszer üzemeltetői, adminisztrátorai rendelkezésére. Ezek egyike sem igényli szállítói erőforrás bevonását, illetve fejlesztői tudást.
Alkalmazásaink multi-platform rendszerek, melyeket Windows, Linux és Macintosh környezetben egyaránt alkalmazhatunk. A rendszerek szerverkörnyezetbe történő telepítést követően intraneten, vagy interneten keresztül érhetők el. A megoldás használatához a felhasználóknak mindössze egy böngészőre van szükségük.

Iratkezelő megoldást keres?

Ismerje meg TriDoc enterprise megoldásunkat.