Ugrás a tartalomra

Jutalék-kalkulációs és menedzsment megoldás

Jutalék menedzsment

Jutalékkalkuláció és - menedzsment

A Trilobita Informatikai Zrt. jutalékszámítási megoldása olyan nagy- és középvállalatoknak készült, ahol az összetett jutalékszámítási és motivációs rendszerek használata nélkülözhetetlen.

Rendszerünk a retail (B2C) és business (B2B) oldali értékesítések utáni jutalék számításokat egyaránt kezeli, használható termékspecifikus és szolgáltatásspecifikus jutalékok számítására.

Megoldásunk bevezetésével a jutalék számítás elmélete elkülönül a jutalék jogosultaktól; megvalósul a jutalék kalkulációs folyamatok hatékonyabb irányítása, fokozottabb automatizálása, megbízhatóbb mérése és transzparens monitoringja. A vállalatnál alkalmazott jutalék rendszer optimalizálása a beépített prognosztizálási és tesztelési lehetőségek révén kockázatoktól mentesen valósítható meg.

A jutalék menedzsment rendszer képes a különböző háttérrendszerekből nyert adatok hatékony felhasználására, működése azok változásaitól függetlenül stabil és biztonságos.

A jutalékszámítási eljárások modellekbe, a modellek pedig sémákba gyűjthetők, melynek segítségével a számítási módszerek rugalmasan változtathatók a kereskedelmi vezetés igényei szerint.

A jutalékrendszer alapvetően a következő logikai fogalmak segítségével épül fel:

 • Jutalékmodellek

 • Jutaléksémák

 • Szerződéscsomagok

 • Ügynökök és ügynökségek

Jutalékmodellek

Jutalékmodelleknek nevezzük azokat az elemi jutalékszámítási folyamatokat, amelyeket az ügynökök valamilyen jogcímen kaphatnak. Ezeket a jutalékmodelleket szabadon jutalékmodell portfólióba rendezhetjük, amely lehetővé teszi, hogy az adott szerződéscsomagnak megfelelő jutalékcsoportot, azaz jutaléksémát alakítsunk ki.

Jutaléksémák

Miután definiáltuk az egyes jutalékmodelleket, ezeket a későbbiek során szabadon csoportosíthatjuk és úgynevezett jutaléksémákat hozhatunk létre.
Az egyes jutaléksémák bármikor aktívvá illetve inaktívvá tehetők, ezzel lehetőség nyílik a jutalékrendszer éles üzem alatti továbbfejlesztésére anélkül, hogy hatályba lépés előtt megzavarná az életben lévő szabályozásokat.

Szerződéscsomagok

Az ügynökökkel és ügynökségekkel vállalata különböző szerződéscsomagokon keresztül áll kapcsolatban. Az egyes szerződéscsomagok tartalmát az előzőleg összeállított jutaléksémák alkothatják. Ennek megfelelően egy szerződött ügynökséghez egy vagy több szerződéscsomag és a hozzá tartozó egy vagy több jutalékséma tartozik.

Ügynökök és ügynökségek

A rendszer a külső ügynököket és ügynökségeket külön adatkartonnal ellátva tartja nyilván, az összes szükséges metaadattal. Minden ügynökség esetében tetszőleges mélységben létrehozható ügynökségi hierarchia képezhető.

Főbb funkciók

 • Ügynökök, ügynökségek, szervezeti egységek hierarchikus kezelése

 • Önálló ügynöki hálózattal rendelkező ügynökségek kezelése

 • Rugalmas egyéni és vezetői jutalékmodellek definiálása

 • Százalékos, sávos, fix jutalékok kezelése

 • Bónuszjutalék típusok kezelése

 • Ügynöki szerződéscsomagok kezelése

 • Elszámolási alapriportok generálása

 • Hálózatonkénti és külső értékesítési összesítések készítése

 • Hierarchikus jogosultsági rendszer

 • Teljes körű naplózás

További, opcionális elemek:

 • MNB jelentés támogatás

 • Számlázó modul

 • Adattárház kapcsolat (Oracle, SAS, IBM stb.)

 • Kapcsolat fizetésforgalmi rendszerekkel (IG2, SEPA)

Üzleti előnyök:

 • A jutalékrendszer változtatásából eredő hatások előre prognosztizálhatóvá válnak.

 • A korábban a jutalékok kalkulációjával lekötött emberi erőforrások rendszerünk bevezetését követően felszabadulnak.

 • A sales versenyek támogatása révén az értékesíthetők motiválása hatékonyabbá válik.

 

Referencia rendszerünk: UniCredit Bank Zrt.

 

Támogatott jutalékmodellek és típusok - Példák:

Havi (negyedéves) jutalék adott termék/szolgáltatás vagy termék/szolgáltatás csomag értékesítése után

 • Fix összegű jutalék

 • Százalékos jutalék (adható minimum és maximum összegnagyságokkal)

 • Fix összegű és százalékos jutalék valamilyen kombinációja

Havi (negyedéves) sávos jutalék adott termék/szolgáltatás vagy termék/szolgáltatás csomag értékesítése után

 • Fix összegű jutalék

 • Százalékos jutalék (adható minimum és maximum összegnagyságokkal)

 • Fix összegű és százalékos jutalék valamilyen kombinációja

 • Emelt jutalék az előre meghatározott sávhatár elérésé követően

 • Emelt jutalék az előre meghatározott sávhatár elérésé követően és visszamenőlegesen is

Kiemelt jutalékok, az adott időszakban legjobban teljesítőknek (pontrendszer alapján)

 • Termék/szolgáltatástípushoz kötött pontrendszer alapján

 • Összeghez kötött pontrendszer alapján

Jutalék visszaírás

Követő jutalék

Garantált jutalék

Vezető jutalék

 • Fix összegű jutalék

 • A vezető alá tartozó csoport teljesítménye alapján

 • Meghatározott (a saját csoporton kívüli) személyek teljesítése után

Bónuszjutalék

 • Adott időszakra vonatkozó bónuszjutalékok (havi, negyedéves, féléves, éves)

 • Adott termék/szolgáltatás vagy termék/szolgáltatás értékesítése alapján, előre meghatározott limit elérése esetén

 • Termék/szolgáltatástípushoz kötött pontrendszer alapján, az előre meghatározott pontszám elérése esetén

Osztott jutalék

Értékesítési verseny jutaléka

Egyedi bónuszok

Technológiai előnyök

Alkalmazásaink többféle módon képesek kommunikálni külső rendszerekkel: szabványos web service interfészen keresztül, XML/JSON alapú HTTP/HTTPS kéréseken keresztül, XLS/CSV adatfájlok importján/exportján keresztül, iktató/betöltő csatornák révén A rendszerek valamennyi funkciója hozzáférhető XML/JSON alapú HTTP/HTTPS kérések segítségével, ezt tipikusan a felhasználói kliensekkel történő kommunikációjára használja a rendszer. Az adatkommunikáció biztonságos csatornákon történő megvalósítása natívan támogatott.
Rendszereink tervezése és kialakítása során minden esetben törekszünk a felhasználói felület lehető legergonomikusabb kialakítására, a képernyők és funkciók felhasználói munkafolyamatokhoz való illesztésére.
Megoldásaink beépített testreszabási funkcióinak köszönhetően a bevezetést követően számos paraméterezési, módosítási lehetőség áll a rendszer üzemeltetői, adminisztrátorai rendelkezésére. Ezek egyike sem igényli szállítói erőforrás bevonását, illetve fejlesztői tudást.
Alkalmazásaink multi-platform rendszerek, melyeket Windows, Linux és Macintosh környezetben egyaránt alkalmazhatunk. A rendszerek szerverkörnyezetbe történő telepítést követően intraneten, vagy interneten keresztül érhetők el. A megoldás használatához a felhasználóknak mindössze egy böngészőre van szükségük.

Iratkezelő megoldást keres?

Ismerje meg TriDoc enterprise megoldásunkat.