Trilobita Informatikai Zrt.

Magas minőségű informatikai megoldások közepes és nagyvállatok egyedi üzleti problémáinak megoldására. Szakembereink a legkorszerűbb technológiákat alkalmazva, többdimenziós módszertan mentén tervezik meg és fejlesztik le az Ön számára specifikusan kialakított rendszereket.

Header_woman1

KMR_12-1 Pályázati hírek, információkKMR_12-1 Pályázati hírek, információk

KMR_12-1 pályázati információk

A Trilobita Informatikai Zrt., a  FreeSoft Nyrt., a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Szent István Egyetem sikeresen nyert pályázati forrást piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység a közép-magyarországi régióban finanszírozására.

Pályázat címe: Egyedi módszer kifejlesztése környezeti minták ökotoxikológiai vizsgálatára hal modellrendszerben

Kivitelezés ideje: 2013.01.02-2015.07.01

Támogatás összege: 293 542 946 Ft

A projekt teljes költsége: 392 279 000 Ft

Szerződésszám: KMR_12-1-2012-0221

A projekt a Magyar Kormány támogatásával a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozásával valósul meg.

 

Konzorciumi tagok bemutatása

SZIE-MKK, KTI, Halgazdálkodási Tanszék

A Halgazdálkodási Tanszék feladata a nagy hagyományokkal rendelkező halászati és halgazdálkodási ágazat tevékenységeinek bemutatása, az alap ismeretektől kezdve a tógazdasági haltenyésztési technológián keresztül a napjainkban alkalmazott legmodernebb molekuláris eljárásokkal bezárólag.

A Tanszék fontos feladatának tekinti olyan ökológiai szemléletű, környezettudatos szakemberek képzését, akik a halgazdálkodást komplex rendszerben képesek értelmezni, megismerve a halászat természetvédelemi, környezetvédelemi és rekreációs aspektusait, és ezen ismeretek alkalmazásával az ágazat általános és sajátos feladatainak megtervezéséhez, szervezéséhez, irányításához szükséges elméleti tudással és gyakorlati készséggel rendelkeznek.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem -Közigazgatási Informatikai Központ

A BME IK célja és feladata az Egyetemen belüli és azon kívüli kutatócsoportok, fejlesztő intézmények együttműködésének kezdeményezése, szervezése, koordinálása külső finanszírozású (hazai és nemzetközi pályázatok, piaci megbízások) kutatási-fejlesztési munkákban. A Központ elősegíti és koordinálja saját, valamint a BME más szervezeti egységeiben meglévő tudásbázis hasznosítását, az információgazdaság piaci szereplőivel való együttműködést, saját és más egyetemi alkotó csoportok tudástranszferét. A BME IK kiemelten törekszik arra, hogy részt vállalhasson magas fokú tudáskoncentrációt igénylő, hazai informatikai, információtechnológiai fejlesztési feladatok megoldásában, technológiatranszfer útján a hazai kis- és középvállalkozások világpiaci versenyképességének javításában.

A BME IK számos multinacionális és hazai vállalattal, kutatóintézettel dolgozik együtt hazai és nemzetközi fejlesztésekben, kutatásokban. Kormányzati és országos közigazgatási szervezetek informatikai feladatai megoldásában működik közre, valamint társadalmi és érdekképviseleti szervezettel (Informatikai Vállalkozások Szövetsége, Informatikai Érdekegyeztető Fórum, NESSI-Hungary Szoftver és Szolgáltatások Nemzeti Technológiai Platform, Magyar Grid Kompetencia Központ, stb.) alakított ki partnerséget az információs társadalom fejlesztési feladatainak megoldásában.

Trilobita Informatikai Zrt.

A Trilobita Zrt. 1997-es alapítása óta a magyarországi közép- és nagyvállalatok meghatározó megoldás szállítójaként működik. Munkánk során a kezdetektől vezérelvként követtük a hatékonyság, precizitás és minőség-orientáltság hármast. Működésünk meghatározó alapelemeként tekintünk az általunk választott technológiák és alkalmazott módszertanok integrált összességére.

Saját projekt módszertanunk a biztosíték arra, hogy az általunk vezetett projektekben minden egyes lépés - a kezdeti igény meghatározástól a projekt lezárásáig - tervezett és dokumentált. A projektek során több száz saját fejlesztésű alkalmazás mozaikra támaszkodva olyan egyedi nagyvállalati rendszerek kerülnek kialakításra a többségében nagyvállalati megrendelők számára, melyek alkalmasak az adott vállalatnál felmerülő igények legteljesebb lefedésére, a projekt fókuszát képező munkafolyamatokhoz kapcsolódó feladatok információ technológiai oldalról történő lehető leghatékonyabb megtámogatására.

Kiemelt kompetenciáink közé tartoznak a nagyvállalati iratkezeléshez kapcsolódó mindent lefedő dokumentum menedzsment (EDMS) megoldások, az ügyfélkapcsolat menedzsment témakörbe tartozó operatív és analitikus CRM rendszerek, call-center megoldások, marketing kampány menedzsment alkalmazások.

17 éves működése során a Trilobita számos, Magyarországon meghatározó nagyvállalatnál vezetett be sikerrel rendszereket. A vállalat életében az elmúlt 2-3 évben a nagyvállalati megoldások fejlesztése mellett kiemelt szerepet kaptak a különböző egyetemekkel közösen indított K+F projektek.

4iG Nyrt.

A 2013-es évben 11,1 milliárd forint feletti konszolidált árbevételt elérő cégcsoport központi vállalkozását 1990-ben egyedi szoftver megoldások kifejlesztésére alapították. Vaspál Vilmos elnök-vezérigazgató irányításával a '90-es évek végére nőtte ki magát a cég középvállalkozásból az informatikai szektor egyik piacvezetőjévé.
A vállalat az informatikai piac széles sávjában mozgott már ezekben az években is. A legjelentősebb területek az alkalmazásfejlesztés és az egyedi szoftverfejlesztési projektek kivitelezése illetve a migrációs eszközök kifejlesztése volt.

 

Pályázati hírek, aktualitásaok

Sajtóközlemény - 2016.01.25

Sikeresen lezárt kutatás-fejlesztési pályázat a SZIE és a BME közreműködésével pályázati finanszírozásból
A Trilobita Informatikai Zrt., a 4iG Nyrt., a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Szent István Egyetem több mint 293 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a „Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása a közép-magyarországi régióban” című pályázaton, az Új Széchenyi Terv keretében. A több mint 392 millió forintos összköltségvetésű beruházásból az „Egyedi módszer kifejlesztése környezeti minták ökotoxikológiai vizsgálatára hal modellrendszerben” című projekt valósult meg. A projekt célja egy olyan vizsgálati rendszer létrehozása volt, mellyel zebradánió modellben egy teszten belül megvalósíthatóvá válik a szennyvízminták komplex toxikológiai vizsgálata.

A projekt során a tagok hatékony együttműködésével kialakításra került a vizsgálati módszer négy fő eleme:

  • a hím ivartemék több paraméterét is vizsgálni képes spermavizsgáló szoftver,

  • az ikrák minőségét vizsgáló rendszer, mely információt nyújt a megtermékenyült és nem megtermékenyült ikrák arányáról, valamint alkalmas a zebradánió embriók fenotípusának vizsgálatára is

  • viselkedés-vizsgálatok elvégzését támogató tesztek és módszertan, valamint

  • az oldatok vízkémiai és –fizikai paramétereinek nyomon követést szolgáló monitoring rendszer.

Az egyes elkészült részprojektek összehangolását a Szent István Egyetem Halgazdálkodási Tanszékének munkatársai végezték. Az előállt egyedi ökotoxikológiai vizsgálati rendszer végleges protokollja alapján a rendszer validálása megtörtént.

A létrejött vizsgálati rendszer az általánosan használt ökotoxikológiai tesztekkel ellentétben, elsősorban a szubletális hatások vizsgálatát helyezi előtérbe, valamint fő előnye a halak többszöri vizsgálatából adódó alacsony kísérleti állatállomány igénye.

A projekt eredményeként kidolgozásra került elemzőszoftver-család és dokumentációs rendszer főbb használati területei a biotechnológiai, fejlődésbiológiai és genetikai kutatások, gyógyszerhatóanyagok előtesztelése, kommunális és ipari szennyezésekben található vegyületek mérgező hatásainak megismerése, környezeti kockázatok megállapítása.

 

Pályázati hír - 2014.06.11

Rövidesen elindul a KMR_12-1, ENVIROTOX pályázat webdoldala. Július 10-től a kmr.trilobita.hu weboldalon lesznek elérhetők a pályázathoz kapcsolódó legfontosabb információk, akutálitások.

Sajtóközlemény - 2013.09.10

Egyedi módszer kifejlesztése környezeti minták ökotoxikológiai vizsgálatára hal modellrendszerben projekt pályázati finanszírozásból.A Trilobita Informatikai Zrt., a  FreeSoft Nyrt., a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Szent István Egyetem sikeresen nyert pályázati forrást piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység a közép-magyarországi régióban finanszírozására. A projekt teljes költsége 392 millió forint, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap által nyújtott támogatás összege 293 millió forint.

A projekt célja egy olyan vizsgálati rendszer létrehozása, mellyel zebradánió modellben egy teszten belül megvalósíthatóvá válik a szennyvízminták komplex toxikológiai vizsgálata.

A projekt megvalósítása két szakaszra bontható:

A projekt első időszakában a kutatási keretrendszer és a kapcsolódó adat-meghatározó komponensek fejlesztése, valamint a referencia felvételek elkészítése történik, sperma- és embrióvizsgáló szoftverek keretében.
A projekt második szakaszában a rendszerek összehangolása és a végső protokoll kidolgozása történik.

A projekt során kialakításra kerülő vizsgálati rendszer az általánosan használt ökotoxikológiai tesztekkel ellentétben elsősorban a szubletális hatások vizsgálatát helyezi előtérbe, valamint fő előnye a halak többszöri vizsgálatából adódó alacsony kísérleti állatállomány igénye.