Ugrás a tartalomra

IoT - Intelligens nyomdai adatgyűjtő és -vizualizációs megoldás

PrintInd4

IoT - Intelligens nyomdai adatgyűjtő és -vizualizációs megoldás

A PrintInd4 megoldás elsősorban a heterogén technológiákat alkalmazó nyomdák integrált adatgyűjtését és ezáltal a gyártási folyamatok optimalizálását hivatott támogatni. A rendszer bevezetését követően az egymásra épülő technológiák termelési szinkronizálása, valami a gyártás során fellépő problémák kezelése jóval hatékonyabban valósítható meg.

A PrintInd4 technológia a termelésirányítási rendszer mellett, azzal együttműködve a termelés monitoring területen segíti a vállalat működését.

A PrintInd 4 megoldás egy intelligens adatgyűjtő és vezérlő technológia egyben, mely képes az optimalizálási feladatok elvégzésére és automatizált gyártócellák működésének módosítására.

A rendszer segítséget nyújt a nyomda területén működő berendezések folyamatos monitorozásában, valamint az ezek során keletkező adatok rendszerezett tárolásában.

PrintInd4 megoldás alkotó elemei:

  • PrintInd4 lokális adatgyűjtő és a hozzájuk kapcsolt szenzorok (konfigurálható kialakításban)

  • PrintInd4 központi adatgyűjtő egység

  • PrintInd4 privát felhő Big Data adatbázissal

  • PrintInd 4 vizualizációs és elemző alkalmazás

A PrintInd4 alkalmazás egy felhő alapú adatbázishoz kapcsolódik, mely adatbázisba a termelő berendezéseken, vagy a helyiségekben elhelyezett mérőműszerek által szolgáltatott adatok kerülnek. Ezen adatbázisból olvassuk be az egyes rekordokat, majd az adatokat a vizualizációs és elemző rendszerben eltároljuk és a kiértékelésnél felhasználjuk. Az adatok kiértékelésével és megjelenítésével pedig támogatjuk a termelésirányítást.  

A telepített adatgyűjtők által mért adatok felhasználásával szemléletes értékelések állnak a döntéshozók rendelkezésére, akik ezen információk felhasználásával meghozhatják azokat a döntéseket, melyek a termelést költséghatékonyabbá, a karbantartások ütemezését jobban tervezhetővé tehetik.

Intelligens adatgyűjtő szenzorok

Az intelligens adatgyűjtő szenzorok nyomdaipari gépekre telepítve alkalmasak a termelési adatok (gyártott darabszám, gyártási időpont, munkatáska azonosító) rögzítésére, míg a különböző helyiségekben helyet kapó környezeti adatgyűjtőkből olyan információkat nyerhetünk ki, mint a páratartalom vagy a hőmérséklet.

Ezen adatok a gépekhez rendelt egyedi PLC egységeken kerülnek regisztrálásra egy úgynevezett lokális adatgyűjtőben. Ezek a PLC egységek szolgálnak arra is, hogy a nyomdagép státuszát a gépkezelő egy kijelző panelen manuálisan rögzíteni tudja.

A termelés során rögzített adatok  lokális adatgyűjtőkből adott időközönként kerülnek továbbításra egy központi adatgyűjtőbe, ahonnan pedig egy a PrintInd4 alkalmazás számára előkészített strukturált felhő alapú Big Data adatbázisba töltődnek. A PrintInd4 rendszer ezen adatbázisból importálja az adatokat, amiket aztán feldolgoz és az elvárások alapján kiértékel.

Mérés és adatgyűjtés

A vizualizációs és elemző rendszer mérés és adatgyűjtés modulja szolgál a rendszerbe érkező adatok rendszerezésére. Itt kerülnek beazonosításra a mérési pontok és meghatározásra a mérni kívánt paraméterek, melyekhez a későbbiekben mérési adatok rendelődnek. Itt kezeljük a rendszerbe áramló adatokat, tudjuk azokat különböző szűrési feltételekkel listázni.

A nyomdában futó különböző projektek/megrendelések kezelését munkatáskák és munkatáska azonosítók alkalmazásával támogatja a megoldás. Amennyiben a munkavégzés során a mérési pontokon a munkatársak a munkatáska azonosítókat – QR kóddal ellátott munkatáska formájában - a beolvasó szenzorok alá helyezik, úgy a mért paraméterek a munkatáska azonosítóval összekapcsolva kerülnek letárolásra. A munkatáskát a gyártási folyamat minden lépésén alkalmazva nyomon követhetővé válik az egyes projektek/megrendelések életútja.

Monitoring

A mérés és adatgyűjtés eredményeként a rendszerbe kerülő adatokat felhasználva a monitoring modul képernyőin van lehetőségünk megjeleníteni az adatokat különböző diagramokon, többféle szempont szerint. Az alkalmazott vizuális elemek segítik a felhasználót abban, hogy minél látványosabban, egyértelműbben tudja kiértékelni a mért adatokat, így segítve a termelés hatékonyságának előmozdítását.

A rendszerben elérhető monitoring funkciók:

  • Gyártócella monitor

  • Szabad kapacitás monitor

  • Páratartalom monitor

  • Darabszám monitor

  • Munkatáska napi és heti nézet

A munkatáska monitor képernyők a projekt alapú munkavégzést, valamint a párhuzamosan több gépen folyó munkafolyamatok nyomon követését hivatottak támogatni. Segítségükkel minden időpillanatban meg tudjuk mondani, hogy az adott munka hol tart a folyamatban, mely gépeken dolgoznak aktuálisan a szóban forgó feladaton, és hogy az adott munkával párhuzamosan hány egyéb munka elkészítése van folyamatban.

Nyomdai hatékonyság

A PrintInd4 rendszer segítségével a nyomda működésének hatékonyságát több szempontból is elemezhetjük.

OEE hatékonyság

Az Overal Equipment Effectiveness, avagy általános eszközkihasználtság megmutatja, hogy a vizsgált időintervallumban (a beállított munkaórák figyelembe vételével) százalékosan milyen mértékben folyt termelő munka a nyomda gépparkjában. Definíció szerint 100%-os OEE hatékonyságot úgy érhetünk el, ha minden, a rendszerben vizsgált gép a meghatározott összes munkaórában megállás nélkül termelt. Az OEE hatékonyság képernyő ezek alapján jeleníti meg az üzem teljes hatékonysági mutatóit napi, heti és havi szinten. Az OEE értékeket az iparági sztenderdek és üzemünk historikus értékeivel javasolt összevetni.

Gépek szerinti hatékonyság

Az alkalmazásban gépenként is megtekinthető nyomdánk hatékonyságának alakulása. A kiválasztott gépek produktivitását adott időszakokban tudjuk megjeleníteni és összevetni. A megjelenítést segítendő a megoldás támogatja a különböző hatékonysági intervallumok meghatározását, valamint az intervallumokhoz tartozó jelölő színek kiválasztását.

Hatékonyság diagram

A Hatékonyság diagramon lehetőségünk van két-két berendezés hatékonysági mutatójának alakulását megjeleníteni és összehasonlítani 24 órás felbontásban.

Gépek üzemállapota

A gépek üzemállapotáról a PLC eszközökön történő manuális állapotrögzítést követően kaphatunk információt. A nyomdában található gépek üzemállapotát diagram formájában, többféle időbeli bontásban követhetjük nyomon. Az aktuális üzemállapotokról egy dashboard képernyő nyújt tájékoztatást.

 

Az alkalmazott technológiáknak köszönhetően a megoldás egyéb gyártói környezetekben – például gépgyártás - is kitűnően alkalmazható.)

 

Szakmai együttműködő partnerünk: PAUKER Holding Kft.

Ipari automatizálás területen szakmai partnerünk a KVALIX Automatika Kft.

 

Megoldásunkkal kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal: sales@trilobita.hu vagy +36 1 220 6458

Iratkezelő megoldást keres?

Ismerje meg TriDoc enterprise megoldásunkat.