Ugrás a tartalomra

TriProject - Projekt menedzsment megoldás

Projekt menedzsment

TriProject - Projekt menedzsment

A TriProject projekt menedzsment megoldás egy olyan multi-projekt menedzsment komponens, amely képes arra, hogy összefogja egy adott szervezet projektjeinek kezelésével kapcsolatos összes tevékenységet, ezáltal egy hatékony döntés támogató eszközt adva a vállalat vezetés kezébe.

Megoldásunk magába foglalja a projekt előéletéhez (pl. ajánlatok, szerződések kezelése) és utóéletéhez (pl. ügyfélszolgálat) kapcsolódó tevékenységeket is.

Rendszerünk használatával több projekt párhuzamos, egységes keretek közötti kezelésére és monitoringjára van lehetőség.

Hiperprojekt, projekt, folyamat, alfolyamat, mérföldkő

Egy projekt során egy előre meghatározott időtartam alatt egy egyedi projekttermék (termék, szolgáltatás vagy eredmény) jön létre. A projektek rendszerünkben folyamatokból és alfolyamatokból épülnek fel és rendszerint előzetes tervezésre épülnek, melynek kiemelt fontosságú része az erőforrás tervezés és menedzsment. Egy-egy projekthez a rendszerben külön adatlap tartozik, mely egyedileg azonosítja a projektet, valamint lehetőséget biztosít a projekt státuszának nyomon követésére is.

A TriProject külön kezeli a hiperprojekteket, melyek nem valódi projektek, így nem rendelhetők hozzájuk idő, erőforrás, pénzügyi vagy eredmény dimenziók. A hiperprojektek a hozzájuk rendelt projektekre vonatkozó aggregát adatokat tartalmaznak.

mérföldkő egy olyan folyamat típusú objektum, melynél a kezdő és záró dátum egybeesik, és melyet minden esetben egy folyamat előz meg. Rendszerint egy olyan referenciapont, mely a projekt előrehaladása szempontjából kulcsfontosságú.

Terv- és eredményrögzítés projektekhez, folyamatokhoz és alfolyamatokhoz négy fő dimenzió mentén:

Idődimenzió

 • tervezett ütemezés

 • tényleges végrehajtási ütem

Erőforrás dimenzió

 • tervezett humán/tárgyi/infrastrukturális erőforrások

 • valós humán/tárgyi/infrastrukturális erőforrás felhasználás

Pénzügyi dimenzió

 • költség oldal büdzsé oldala

 • költség oldal tervezett/valós része

 • bevétel oldal büdzsé oldala

 • bevétel oldal tervezett/valós része

A fenti adatok továbbá kiegészülnek a rendszer által kalkulált extrapolációs értékekkel mind a költség mind a bevétel oldal vonatkozásában.

Eredmény dimenzió

 • kötelező eredmény (dokumentum alapú eredmény)

 • eredmény (dokumentum alapú eredmény)

Az eredményszámítás az egyes eredménytényezők súlyozásával történik.

Erőforrás tervezés és menedzsment

Az erőforrások hatékony kezeléséhez első lépésben erőforrás poolokat - az ügyfél szempontjából egységekbe szervezett erőforrás típusokat - kell definiálnunk. Az erőforrás poolokhoz rögzített attribútumokat (pl. egységnyi költség, kapacitás, elérhetőség stb.) öröklik az adott poolhoz tartozó egyedek.

Egy projekt erőforrás tervezésekor a különböző típusokból tudunk válogatni majd a durva tervezést követően az allokáció során kerül sor a szükséges erőforrások lefoglalására. Az erőforrások tervezése többféle eloszlással lehetséges; az egyes erőforrások rendelkezésre állását az erőforrás foglalási térkép segítségével követhetjük nyomon.

Emberi erőforrások esetében szigorú vagy rugalmas munkaidő nyilvántartások alkalmazásával és/vagymunkaidő tényadatok használatával támogatható az erőforrások optimális kihasználása.

További lehetőségek:

 • skill management

 • erőforrás certificate-ek kezelése

Extrapolálás, újratervezés

A folyamatos projekt monitoring segítségével a tervtől való eltérések még időben észlelhetők, és extrapolálással vagy újratervezéssel kezelhetők.

További lehetőség:

 • baseline kezelés

Projekt dokumentumok kezelése

A projektekkel kapcsolatosan keletkező dokumentumok, forrásállományok kezelését is egységesen támogatja megoldásunk. A rendszerbe rögzített dokumentumok az elbírálási workflow-nak köszönhetően – teljes körű változáskezeléssel – mennek végig a jóváhagyási útvonalon. A dokumentumok, hasonlóan a többi adathoz, minden esetben fizikailag csak egy helyen tárolódnak el, viszont több helyről is elérhetőek.

Projekt menedzsment vagy folyamat menedzsment?

Projektmenedzsment

Workflow menedzsment

Kevés munkafolyamat

Nagy számú munkafolyamat

Egyedi folyamatok

Uniformizált folyamatok

Terv/tény adatok fontos szerepe

A normaidő-teljesítés fontos szerepe

Projekt egyedi értéke a meghatározó

Folyamatok összértéke a meghatározó

Profit Center

Cost Center

Multi-company kezelés

A TriProject rendszernek több változata létezik – standard, enterprise. Ezek közti lényeges különbség az erőforrás-kezelésben van. A TriProject megoldás enterprise változata hivatott arra, hogy a kiterjedt leányvállalatokkal, vagy divíziókkal rendelkező vállalatok, vállalat csoportok multi-projektirányítási igényeit kielégítse. Ezt úgy valósítja meg, hogy egyrészt külön kezeli az egyes leányvállalatok erőforrásbázisát, a közös projektekhez csak az arra jogosultak tudnak erőforrásokat allokálni különböző, úgynevezett erőforrás poolokból. Emellett az egyes leányvállalatok adatbázisai is szegmentáltak, így az egyik cég dolgozói nem láthatnak bele a másik cég adatbázisába semmilyen módon.

Technológiai előnyök

Alkalmazásaink többféle módon képesek kommunikálni külső rendszerekkel: szabványos web service interfészen keresztül, XML/JSON alapú HTTP/HTTPS kéréseken keresztül, XLS/CSV adatfájlok importján/exportján keresztül, iktató/betöltő csatornák révén A rendszerek valamennyi funkciója hozzáférhető XML/JSON alapú HTTP/HTTPS kérések segítségével, ezt tipikusan a felhasználói kliensekkel történő kommunikációjára használja a rendszer. Az adatkommunikáció biztonságos csatornákon történő megvalósítása natívan támogatott.
Rendszereink tervezése és kialakítása során minden esetben törekszünk a felhasználói felület lehető legergonomikusabb kialakítására, a képernyők és funkciók felhasználói munkafolyamatokhoz való illesztésére.
Megoldásaink beépített testreszabási funkcióinak köszönhetően a bevezetést követően számos paraméterezési, módosítási lehetőség áll a rendszer üzemeltetői, adminisztrátorai rendelkezésére. Ezek egyike sem igényli szállítói erőforrás bevonását, illetve fejlesztői tudást.
Alkalmazásaink multi-platform rendszerek, melyeket Windows, Linux és Macintosh környezetben egyaránt alkalmazhatunk. A rendszerek szerverkörnyezetbe történő telepítést követően intraneten, vagy interneten keresztül érhetők el. A megoldás használatához a felhasználóknak mindössze egy böngészőre van szükségük.

Iratkezelő megoldást keres?

Ismerje meg TriDoc enterprise megoldásunkat.